Opstap

Kinderen leren in hun eerste jaren heel veel: thuis van hun ouders en op school. Van kinderen die naar groep 3 gaan, wordt verwacht, dat ze al een heleboel kunnen en weten; de namen van kleuren en vormen, een verhaaltje na vertellen, tellen, lijnen trekken enz.

Ouders kunnen hun kind daarbij helpen. Het programma Opstap kan u daarbij ondersteunen. Het programma duurt twee jaar en start in het jaar dat de leerling in groep 1 zit en het jaar erop naar groep 2 gaat. De gemeente Veendam heeft ook geld beschikbaar gesteld, om de ouders van onze school in de gelegenheid te stellen aan dit project mee te doen.
De ouders krijgen materialen aangereikt om samen met hun kind te werken. Bovendien wordt er op die middagen met elkaar gesproken over een opvoedkundig thema. Ook worden de ouders thuis bezocht door de Opstapmedewerkster om de vorderingen en andere wetenswaardigheden te bespreken.