Onderwijsondersteuning

Op De Sleutel streven we ernaar het onderwijs voor onze leerlingen zo passend mogelijk te maken. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden van de leerlingen door handelings- en opbrengstgericht te werken.

 We hebben de ontwikkeling van de leerlingen goed in beeld, wat ons helpt om het onderwijs af te stemmen op hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. We proberen preventief te werk te gaan, immers.... voorkomen is beter dan genezen!

Over het algemeen lukt het de leerlingen om de doelen te behalen. Soms lukt dat echter niet. De leerkrachten plegen dan interventies gericht op het behalen van de doelen. 
Ook kan het zijn dat een leerling zich de doelen erg gemakkelijk eigen maakt en meer uitdaging nodig heeft. Een individueel plan gericht op de mogelijkheden van de leerling kan in beide gevallen nodig zijn. 

 De school kan ook een beroep doen op het OPRON Expertise Team. Zij kunnen met ons meedenken in wat een leerling nodig heeft. Soms is een observatie en/ of een onderzoek nodig. In gezamenlijkheid met de ouders bepalen we wat een leerling nodig heeft en of wij dit kunnen bieden, wat doorgaans het geval is. Mocht de school niet kunnen bieden war de leerling nodig heeft, dan wordt gekeken welke school (basis- of speciale basisschool of speciaal onderwijs) dit wel kan. In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen wat wij kunnen bieden. 

U kunt hier het schoolondersteuningsprofiel lezen.