Onze school

Obs de Sleutel is een openbare school voor primair onderwijs. De term openbaar houdt in, dat de school openstaat voor leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke, culturele en sociaal economische achtergronden. We stellen ons op het standpunt, dat personeel, ouders en leerlingen zich tolerant opstellen tegenover mensen met andere opvattingen en normen.

Tot scholengroep Opron behoren 16 scholen voor basisonderwijs, één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en één school voor anderstaligen.
De Sleutel is een overzichtelijke en kleinschalige school rond de 100 kinderen verdeeld over 5 combinatiegroepen. Binnen onze school zijn zowel voorschool Prokino als BSO Mamesthee ondergebracht. Met de voorschool van Prokino, stemmen wij waar mogelijk activiteiten op elkaar af en organiseren we samen activiteiten. Tevens is elke vrijdagochtend logopediepraktijk Oetara aanwezig.

Wij willen op professionele wijze kindgericht onderwijs geven waar van de ouders maximale betrokkenheid wordt gevraagd, om de ontwikkeling van hun kind naar een volwaardig mens in de maatschappij te ondersteunen.

Ons motto is dan ook:

Goed onderwijs doe je samen met ouders