Schooljaarplan

Elke vier jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft. 

Vanuit het schoolplan stelt de school elk jaar een schooljaarplan op. In het schooljaarplan worden er doelen voor het schooljaar gesteld en deze doelen worden ook jaarlijks door het team geëvalueerd.  

Lees hier onze schooljaarplan.