Groep 1/2

Dagritme
Een dag in de kleutergroepen verloopt volgens een bepaald ritme, welke in de klas wordt aangegeven middels dagritmekaartjes. We starten elke ochtend met een grote kring. Na de grote kring beginnen we met de spel- en werkles. Tijdens de spel- en werkles spelen kinderen in hoeken, maken ze taakjes en worden de kleine kringen gegeven in instructiegroepen. In de kleine kringen vinden activiteiten plaats op taal- en rekengebied.

In de grote kring vinden klassikale activiteiten plaats, zoals: voorlezen, een kringgesprek, dramalessen, sociaal-emotionele vorming en muziek.

Thema’s
Gedurende het schooljaar werken we aan vijf grote thema’s die passen bij de beleveniswereld van een kleuter. Elk groot thema wordt verdeeld in sub thema’s. Bijvoorbeeld: vanaf de herfstvakantie werken we aan het thema ‘Wij vieren feest’. De sub thema’s Halloween/Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst komen in dit thema aan bod. We werken aan een thema van vakantie tot vakantie.

Bewegingsonderwijs
Beweging is voor kleuters erg belangrijk. Elke schooldag besteden wij aandacht aan bewegen. Als het weer het toelaat, spelen wij buiten op het kleuterplein. Op het kleuterplein kunnen de kinderen vrij spelen met spelmateriaal en de toestellen. Onze school beschikt ook over een speellokaal, waarin wij te allen tijde terecht kunnen. Er worden spellessen gegeven, maar ook lessen met groot of klein materiaal.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
In onze klas vinden wij het belangrijk dat kinderen zelfstandig worden en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het gaat er bijvoorbeeld bij een taakje vooral om hoe het proces verloopt en niet alleen over hoe het eindresultaat eruitziet. Tijdens dit proces heeft de leerkracht een begeleidende rol.